ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Οικιακή Φωτοβολταική Μονάδα
Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10KW.
Το πρόγραμμα Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας που είναι εγκατεστημένη στην στέγη κατοικίας ή μέσα σε οικόπεδο που βρίσκεται κατοικία και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της οικιακής κατανάλωσης ή και για την πώληση τμήματος της παραγόμενης ενέργειας σε δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ενδεικτικά μπορούμε να καλύψουμε κινδύνους που προέρχονται από :
 •   Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας
 •   Πυρκαγιά και Κεραυνός
 •   Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 •   Έκρηξη από κάθε αιτία
 •   Καπνός
 •   Διασάλευση/ Διατάραξη δημόσιας τάξης
 •   Κακόβουλες ενέργειες
 •   Τρομοκρατικές ενέργειες
 •   Φυσικά φαινόμενα
 •   Κλοπή
 •   Πτώση αεροσκάφους
 •   Αποκομιδή συντριμμάτων
 •   Σεισμός
 •   Καθίζηση / Κατολίσθηση εδάφους
Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους εξειδικευμένους μας συνεργάτες μας , θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ανάμεσα από τα προγράμματα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρείων.
//newlevel.gr/wp-content/uploads/2019/04/fotovoltaika-spiti.jpg