ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπών
Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών,  προσφέρουμε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές της αγοράς, εξειδικευμένο, πρόγραμμα ασφάλισης, πλήρως εναρμονισμένο με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν.4251/2014 για αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής στη χώρα μας.
Προσφερόμενες Καλύψεις
 • Απώλεια Ζωής
  Καταβάλλουμε στους δικαιούχους σας το κεφάλαιο κάλυψης, εφόσον σας συμβεί ατύχημα και αποβεί μοιραίο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος.
 • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
  Σας καταβάλλουμε το κεφάλαιο κάλυψης, εφόσον υποστείτε σωματική βλάβη η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος, τη Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητά σας.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
  Σας καταβάλλουμε τα έξοδα με ανώτατο όριο το κεφάλαιο κάλυψης, βάσει των πρωτότυπων αποδείξεων σε περίπτωση πραγματοποίησης ιατροφαρμακευτικών εξόδων για την αποθεραπεία σωματικής βλάβης από ασθένεια ή ατύχημα εντός ή εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
  Σας καταβάλλουμε τα έξοδα με ανώτατο όριο το κεφάλαιο κάλυψης, βάσει των πρωτότυπων αποδείξεων σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης για την αποθεραπεία σωματικής βλάβης από ασθένεια ή ατύχημα κ
Επιπλέον πληροφορίες
 • Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα: 20% ανά περίπτωση
 • Απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση στο πρόγραμμα Αλλοδαπών:
     - Αντίγραφο διαβατηρίου
Επικοινωνήστε μαζί μας  και ζητήστε να ενημερωθείτε από έναν  εξειδικευμένο Συνεργάτη μας.
//newlevel.gr/wp-content/uploads/2019/03/passport.jpg