ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όλες οι μεγάλες  εταιρείες αλλά και οι περισσότερες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν οχήματα ως βασικό εργαλείο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Τα οχήματα αυτά αρκετές φορές κρίνεται αναγκαίο να φέρουν επιπλέον καλύψεις εκτός των υποχρεωτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, παρέχονται ειδικά σχεδιασμένα πακέτα καλύψεων.
Επικοινωνήστε μαζί μας , για να κλείσουμε ένα ραντεβού στο οποίο θα μελετήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, θα αξιολογήσουμε με βάση το αντικείμενο σας και τις εργασίες που εκτελούνται με τα οχήματα σας, ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που διατρέχετε και πως μπορείτε να τους καλύψετε.
 Ενδεικτικά μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι:
  • μειωμένο ασφάλιστρο / εκπτώσεις
  • δυνατότητα διαμόρφωσης του  πακέτου
  • άμεση διευθέτηση των  αποζημιώσεων
  • έκδοση συμβολαίων με κοινή έναρξη και λήξη
  • εύκολη διαχείριση
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2018/11/car-1.jpg